Opmerking
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Wat kunnen wij voor u doen?

Lidmaatschap bij de acod-spoor staat garant voor een deskundige begeleiding. Je kunt er terecht voor praktische informatie, juidische adviezen voor zowel de professionele als de private levenssfeer,de samenstelling van administratieve dossiers enz.

Wij zijn er voor U

Dit betekent ook dat je automatisch lid wordt van de ACOD (Algemene Centrale Openbare Diensten). Het ACOD maakt deel uit van het ABVV.M.a.w. jouw lidmaatschap bied je heel wat voordelen.

De plaatselijke militant Is het eerste en directe aanspreekpunt op de werkvloer. Bij hem/haar kan je terecht voor de dagdagelijkse problemen op de werkvloer. Hij of zij is een belangrijke tussenschakel met de gewestelijke secretaris. Hij of zij is ook uw vertegenwoordiger in de paritaire comités zoals vb. Preventie en Bescherming op het Werk

Gewestelijke secretaris Is jouw belangrijkste contactpersoon. Hier kan je terecht met alle problemen die zich in jouw professionele loopbaan voordoen, voor het samenstellen van dossiers, inleiden van juridische dossiers…enz.Ook voor het berekenen van pensioenen, loopbaanonderbrekingen enz. kan je op hem/haar een beroep doen.De gewestelijke secretaris is uw vertegenwoordiger in de Gewestelijke Paritaire Commissie van het district, waar hij de belangen van de leden verdedigt betreffende personeelszaken(district Noordwest = Oost- en West-Vlaanderen, district Noordoost = Antwerpen, Hasselt, Leuven, Mechelen, district Centrum = Brussel)

Tribune Is het maandelijkse ledenblad van de ACOD. Via dit gratis magazine houden we je op de hoogte over de inhoud en het verloop van bepaalde dossiers op beroepsvlak, de gevoerde onderhandelingen op het vlak van sociale akkoorden met de werkgever, vormingen, studiedagen enz.

Website We beschikken ook over een eigen website www.acod-spoor.be . Op deze website vind je een waaier aan informatie en up-to-date berichtgeving. Met een eenvoudige gratis registratie via de site krijg je ook toegang tot meer en heel wat nuttige informatie.Ook via de website van de algemene centrale van de ACOD, www.acodonline.be, heb je toegang tot interessante informatie.

 

Syndicale premieIeder bijdragend betalend lid heeft jaarlijks recht op een syndicale premie (voor 2008 bedroeg deze 110€). Deze premie wordt uitbetaald voor een volledig jaar lidmaatschap.Via de NMBS wordt je in het bezit gesteld van een attest van het Syndicaal Fonds. Met dit attest krijg je via jouw vakbond de premie uitbetaald..

StakerssteunIn geval van conflicten met de werkgever en stakingen heb je, indien er door jouw vakbond een stakingsaanzegging bij de werkgever werd ingediend, recht op een stakersvergoeding:

Voorbereiding op examens De NMBS-groep biedt heel wat loopbaanmogelijkheden en bevorderingskansen. Om je hier bij te helpen beschikken we over een documentatiecentrum waar je terecht kunt voor voorbeelden van vorige examens. Wanneer er voldoende vraag is worden ook studiedagen ingericht ter voorbereiding van vb selectieproeven.

Juridische dienst De ACOD beschikt over een juridische dienst. Wanneer je problemen hebt met de werkgever kan je hier terecht. Het gaat dan vooral om problemen over tuchtmaatregelen, ontslagen, benoemingen…

CodaAls lid van de ACOD kan je mits een kleine bijdrage inschrijven bij de vzw CODA, Centrum voor Onderlinge Dienstverlening en Assistentie. Bij Coda kan je terecht voor o.a. juridische bijstand wanneer je problemen of vragen hebt in jouw private leven.Coda heeft in alle gewesten een samenwerkingsakkoord met een aantal advocaten. Je ontvangt een doorverwijzingkaart waarmee je zich tot de advocaat kunt wenden. Deze zal je kosteloos en deskundig advies verstrekken. Komt het tot een behandeling voor de rechtbank dan zal de advocaat je niets meer aanrekenen dan de vastgestelde tarieven.

VakantiesEr voor een weekend op uit trekken met het gezin, met vrienden gastronomisch of gewoon een leuke vakantie in eigen land?

Floréal (www.florealclub.be)In de Floreal vakantiecentra krijg je als lid van de ACOD 10% korting (voor het ganse gezin) op de prijs voor een verblijf. Je hoeft enkel maar een attest van lidmaatschap voor te leggen die te verkrijgen is via de gewestelijke secretaris.De Floreal heeft vakantiecentra in Blankenberge, Nieuwpoort, La Roche, Mont-Saint-Aubert en Malmedy.De Floreal heeft ook een aantal campings in Vlaanderen en Wallonië. Borzée (www.borzee.be)Borzée, gelegen midden de Ardennen nabij La Roche, biedt u een gevarieerd aanbod van verblijfsformules. Als lid van de ACOD geniet je er 10% korting.

 

LINX+ brengt kleur in cultuurLinx+, verbonden met het Vlaamse ABVV, is de cultuurorganisatie bij uitstek. In Vlaanderen zijn er ongeveer 150 afdelingen actief op plaatselijk niveau.Je geniet er kortingen op activiteiten, evenementen, expo’s, boeken….Ontdek de activiteiten van Linx+ op de website www.linxplus.be en vraag de vrijetijdsgids aan. Op de website kan je ook inschrijven via het ZoetZuurZine, het maandelijkse e-zine dat je op de hoogte houdt van alles wat reilt en zeilt binnen Linx+.Ook in de “Tribune”, het maandelijkse ledenblad van ACOD, worden aankondigingen geplaatst van Linx+.