DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


De reglementering op de overgang van de mobiele seingevers naar de graad van seingever eerste klas wordt gewijzigd. In de paritaire subcommissie van 29 oktober werd hierover een document goedgekeurd. Voortaan kunnen alle (mobiele) seingevers op aanvraag met een formulier P24 hun overgang vragen naar seingever eerste klas. De graad van (mobiele) seingever wordt gerangschikt onder de graden die zullen verdwijnen.