DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

ACOD SPOOR is verbaasd over de beslissing van de federale overheid om elke inwoner van België een Rail Pass toe te kennen als steunmaatregel in nasleep van de corona-crisis.

Deze maatregel is genomen zonder enig overleg met de NMBS en houdt geen rekening met de geleverde inspanningen inzake de operationele veiligheidsmaatregelen om de goede gezondheid van reizigers en personeel optimaal te garanderen.

Het doel van deze maatregel is ongetwijfeld de toeristische sector te bevoordelen, maar roept niettemin veel vragen op over de financiering en logistieke aanpak ervan. Er is voortdurend overleg tussen de vakbonden en de NMBS over de voorwaarden waaronder het vervoer (onder andere de controles aan boord van de treinen) kan worden uitgevoerd, rekening houdend met de veiligheid van het spoorwegpersoneel en de reizigers.

Gezien de financiële gevolgen van de gezondheidscrisis heeft de NMBS vandaag een ambitieus herstelplan nodig om haar openbare dienstverlening te kunnen blijven uitvoeren.

Op dit punt moet de regering ons nog steeds overtuigen of ze wel degelijk vastberaden is om hiervoor de nodige middelen in te zetten. De Belgische spoorwegen heeft de voorbije maanden haar essentiële rol in de maatschappij bevestigd. Het is tijd voor een oprechte waardering van de Belgische spoorwegen door de regering. De Britse overheid moest in volle corona-crisis de exploitatierisico’s op private spoorconcessies op zich nemen en diezelfde private spooroperatoren vergoeden voor het laten rijden van de treinen.