DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Stand van zaken onderhandelingen voor een protocol van sociaal akkoord

Sedert een aantal dagen werd binnen de Belgische Spoorwegen onderhandeld voor het afsluiten van een protocol van sociaal akkoord voor de periode 2020-2022.

Aan het einde van deze onderhandelingen moeten we spijtig genoeg vaststellen dat we geen overeenkomst hebben bereikt.

De belangrijkste bezorgdheden van het personeel situeren zich op het vlak van werkgelegenheid (personeelstekorten), welzijn op het werk en koopkracht.

Om tegemoet te komen aan onze eis voor koopkrachtverhoging stelt het management van de Belgische Spoorwegen nieuwe productiviteitsverhogende maatregelen voor die onevenwichtig zijn.

ACOD Spoor heeft daarom beslist dat er op deze basis niet verder kan onderhandeld worden.

ACOD Spoor wil de personeelsleden van de Belgische Spoorwegen gedurende de komende weken informeren over de stand van zaken in verband met de voorstellen van het management en zal begin september beslissen om op gepaste wijze te reageren.

Neem voor meer informatie contact op met uw gewestelijk bestendig secretaris.