DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Opmerking
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Spoormannen en –vrouwen, deze coalitie is jullie ergste nachtmerrie!

De nieuwe federale regering is een feit en er mag geen twijfel over bestaan dat het hier om een rechtse coalitie gaat. Ze mag dan wel de woorden ‘sociaal’ en ‘evenwichtig’ in de mond nemen, uiteindelijk gaat het hier om een besparingsregering die wie weinig heeft het hardst treft en wie veel heeft buiten schot laat.

 

Langer werken met welk doel?

Als je een overzichtje maakt van de maatregelen die al uitgelekt zijn, kan je niet anders dan besluiten dat de gewone werknemers de grootste slachtoffers zijn van deze Zweedse coalitie. We zullen langer aan het werk moeten blijven voor een pensioen dat niet hoger zal zijn. En intussen worden de jongeren van de arbeidsmarkt gehouden omdat er geen jobs vrijkomen en geen extra banen worden gecreëerd. Wie een zwaar en belastend beroep uitoefent, zal pas heel wat later met pensioen mogen, want de mogelijkheid tot vervroegde uittreding wordt flink uitgesteld. Zij worden wellicht nog de grootste slachtoffers van deze pensioenhervorming. En ja, de regering mag dan beweren dat je met een volledige loopbaan na je pensioen onbeperkt mag bijverdienen, maar wie heeft daar na z’n 67ste nog de energie voor?

Wie verliest?

Ook op tal van andere domeinen zet deze rechtse coalitie er flink het mes in. Op de overheid wil men naar verluidt 8 miljard euro besparen over 4 jaar. Bart De Wever verklaart trots dat de daling van het overheidsbeslag met 400 miljoen euro ‘de kracht van verandering is’. Voor wie dan wel? Voor wie dankzij de openbare voorzieningen nu net nog boven de armoedegrens kan blijven maar er in de toekomst met z’n neus ingeduwd zal worden? De Wever zegt ‘we nemen, maar we geven terug’, maar de vraag is dan wel van wie en aan wie! Ook de gezondheidszorg zal de gevolgen van de besparingen voelen, net als alle loontrekkenden, die de gevolgen van de indexsprong nog jaren zullen voelen. Voor de regering is zo’n ‘slimme’ indexsprong misschien een eenmalige besparing, maar de werknemer zal daar op het einde van z’n carrière wel duizenden euro’s door verloren hebben. Zo’n sprong blijft immers jaarlijks doortellen Slim is alvast anders!

Omgekeerd Robin Hoodje

Ondanks alles spreekt deze regering van een ‘sociaal en evenwichtig akkoord’.  Als de CD&V dit sociaal noemt of wijst naar de zogenaamde sociale accenten, dan nodigen we hen toch uit het woord ‘sociaal’ nog eens op te zoeken in Van Dale. De aap is uit de mouw. Iedereen kan nu zien wat een rechtse regering betekent. Wie veel heeft ontspringt de dans en de doorsnee gezinnen mogen opdraaien voor de kosten van de besparingen De federale regering doet hier eigenlijk een omgekeerd Robin Hoodje. Ze pakken het af van de armen om het aan de rijken te kunnen geven.

De regering viseert vooral de openbare diensten en de spoorwegen:

 • Een indexsprong in mei 2015 zal de werkgevers2,5 miljard euro opleveren!
 • Het behoud van de loonnorm betekent een loonblokkering gedurende twee jaar. Daarbovenop komen nog eens andere maatregelen om de lonen te verlagen.
 • 2,128 miljard besparingen in 5 jaar bij de NMBS en Infrabel. Dit vertaalt zich in 6.500+ minder spoorwegmensen, een stijging van de tarieven met gemiddeld 10% en het afschaffen van landelijke lijnen.
 • Een waardig sociaal protocolakkoord 2014 – 2015 kunnen we op onze buik schrijven!
 • Het statuut van het spoorwegpersoneel en de statutaire tewerkstelling worden in vraag gesteld. Zo wordt de werkzekerheid uitgehold en worden de sociale aspecten aangevallen!
 • Einde van de vaste benoeming, inschakeling van interimaire werknemers. Het gevolg: precaire arbeidsplaatsen, moderne slavernij, mensen ontslaan naar hun goeddunken.
 • Privatisering van B-Logistics: zowel ABX als het spoorwegpersoneel zullen voor de factuur blijven opdraaien!
 • Openstellen van de geliberaliseerde markt voor het reizigersvervoer komt eigenlijk neer op de NMBS privatiseren, HR-Rail afschaffen en de solidariteit breken!
 • Het optrekken van de pensioendeler van 55-sten en 48-sten naar 60-sten betekent respectievelijk een verlies van 150 euro en 300 euro per maand.
 • Gelijkschakeling met de pensioenen van de privésector komt neer op 20 tot 25% minder pensioen!
 • Afschaffing van de bijslag voor de loopbaanonderbrekingen zorgt voor een verlies van 150 tot 200 euro euro maand.
 • Pensioen op 67 jaar voor iedereen (met zicht op 70 jaar?).
 • De invoering van de minimale dienstverlening is een aanval op de vakbondsrechten, bedoeld om de krachtsverhouding die hen stoort te breken!

Deze uitermate explosieve cocktail is nog maar het topje van de ijsberg. De regering beseft blijkbaar nog niet dat wanneer het spoorwegpersoneel de locomotief start, de trein niet meer te stoppen is!

 

Jean Pierre Goossens – Serge Piteljon                                                 Michel Abdissi

                Algemeen secretarissen                                                             Voorzitter ACOD/CGSP