DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

ACOD - Europa Nieuws

De Europese Commissie (en Europees secretaris voor transport Kallas) publiceerde op 30 januari 2013 haar voorstellen voor een vierde spoorwegpakket. Met haar voorstellen beweert de Commissie wil ze de kwaliteit van de dienstverlening, meer keuzemogelijkheden voor de klanten en de innovatie in de spoorwegsector aanmoedigen. Het pakket bestaat uit 6 voorstellen voor een nieuwe regelgeving en omvat 4 domeinen:

 

1. Vergunningen voor de hele Europese Unie
2. Versterking van onafhankelijke infrastructuurbeheerders
3. Vrijmaking van de spoormarkt voor binnenlands reizigersvervoer
4. Vakbekwaam personeel

1. Vergunningen die gelden in de hele Europese Unie. Treinen en ander rollend materieel hoeven slechts één keer te worden gecertificeerd. Ze mogen dan in heel Europa rijden, hetgeen de spoorwegondernemingen tijd en geld bespaart. Spoorwegondernemingen hebben ook nog maar één veiligheidscertificaat nodig om in de hele Europese Unie activiteiten te mogen ontplooien. Hiertoe zouden een aantal richtlijnen gewijzigd moeten worden.


2. Een structuur die werkt. Om te garanderen dat het spoorwegnet op efficiënte en niet-discriminerende wijze wordt gebruikt, stelt de Commissie voor de infrastructuurbeheerders te versterken en erop toe te zien dat de twee functies, namelijk infrastructuurbeheer en vervoer, gescheiden blijven.


3. Betere toegang tot de spoorwegen. Om innovatie en efficiëntie aan te moedigen, stelt de Commissie voor de binnenlandse markten voor passagiersvervoer per spoor open te stellen voor nieuwe spoorwegondernemingen en diensten.


4. Vakbekwaam personeel. De dynamiek van de spoorwegsector staat of valt met vakbekwaam en gemotiveerd personeel. Het spoorwegpakket garandeert dat lidstaten extra maatregelen kunnen nemen om het personeel te beschermen bij de overdracht van openbare dienst contracten, door pan-Europese spoorwegondernemingen te verplichten Europese ondernemingsraden op te richten en deel te nemen aan het Comité voor sectoraal overleg in de spoorwegsector. Daarnaast wil de Commissie lidstaten de mogelijkheid bieden te regelen dat nieuwe contractanten verplicht worden de werknemers van de ‘oude’ contractant in dienst te nemen wanneer openbare dienstcontracten worden overgedragen.

De Commissie stelt voor om Verordening (EG) nr. 1370/2007 zodanig te wijzigen dat het verplicht wordt aanbestedingen te organiseren voor openbare dienstcontracten en Richtlijn 2012/34/EU zodanig te wijzen dat de markt voor binnenlandse passagiersdiensten volledig wordt opengesteld, zij het met de mogelijkheid om de toegang te beperken als het economisch evenwicht (de levensvatbaarheid) van een openbare dienstcontract in het gedrang komt. In de hele Europese Unie kunnen bedrijven binnenlandse passagiersdiensten exploiteren door concurrerende commerciële diensten aan te bieden (open toegang) of door mee te dingen naar openbare dienstcontracten. Ongeveer 90 % van alle spoorverbindingen in de Europese Unie vallen onder een openbaar dienstcontract. Voor deze contracten moeten voortaan verplicht aanbestedingen worden uitgeschreven.


Acod spoor is geen voorstander van verdere liberalisering en van de verdere scheiding. We waarschuwen voor grote problemen als verschillende spoorwegondernemingen gebruik maken van hetzelfde spoorwegnet. Het zal er voor de reiziger niet gemakkelijker op worden om een reis te plannen en aan te vangen. Daarnaast dreigt het kostenplaatje voor de reiziger hoog op te lopen en kan de belastingbetaler mee de nodige middelen ophoesten voor de financiering van contracten met private spoorwegondernemingen. Het Belgische spoorwegnet is te klein en te druk bereden om het in stukken te verdelen, zoals wordt voorgesteld in het vierde spoorwegpakket.
Acod spoor pleit er daarom voor dat de Belgische overheid, zoals de Franse en Duitse overheid die voor een ééngemaakte structuur hebben gekozen, het Belgische spoor ondersteunt en verdere liberalisering van de hand wijst. Het nationale belang van optimale mobiliteit, voor zowel reizigers als goederen, moeten we in eigen beheer houden.


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Nationaal secretaris