DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

De tweede werkgroep van het project "Onveiligheid en het gevoel van onveiligheid in het personenvervoer per spoor”, met deskundigen van de spoorwegondernemingen en spoorwegvakbonden in Europa, is samengekomen van 26 tot 27 juni in Wenen.

De focus van deze werkgroep lag op de maatregelen die worden genomen via het personeelsbeleid. De nadruk lag vooral op de preventieve maatregelen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en de werkomgeving van de werknemers. Een ander belangrijk onderwerp was de effectieve training van de werknemers voor preventie en bescherming tegen agressie.

De werkgroep vatte aan met een groepsdiscussie: ‘Hoe streven naar meer veiligheid en de perceptie van het veiligheidsniveau?’. Een aantal voorstellen werden geformuleerd zonder dat daarbij werd gestreefd naar een consensus over de te nemen maatregelen. Van de politieke overheid wordt er o.a. verwacht dat er meer financiële middelen worden beschikbaar gesteld om de strijd tegen agressie aan te pakken, meer juridische maatregelen moeten worden genomen, er moet gewerkt worden aan meer samenhorigheidsgevoel in de samenleving, maatregelen voor meer netheid in de publieke ruimtes, het opstarten van een publiek debat over de agressie in het openbaar vervoer en het stopzetten van de privatisering van de overheidstaken. Van de spoorwegondernemingen wordt dan o.a. weer verwacht het inzetten van meer personeel in uniform in de stations en de treinen, een betere rapportering van de agressiegevallen enz. Van de media verwacht men een objectievere berichtgeving omdat zij een grote verantwoordelijkheid dragen in het sensibiliseren van de publieke opinie.

Marion Guilloux van het Internationaal Centrum voor Preventie tegen Criminaliteit (CIPC) kwam er een studie voorstellen over geweld tegen vrouwelijke reizigers. De preventie- en veiligheidspolitiek die wordt gevoerd houdt geen rekening met de verschillen tussen mannen en vrouwen. Uit de studie blijkt dat tegen mannen meer fysiek geweld wordt gepleegd terwijl tegenover vrouwen het vooral gaat om sexueel geweld. Er is nood aan statistieke analyses per sexe. Zo kunnen meer adequate maatregelen tegen geweld per sexe worden genomen. Dit mag wel niet leiden tot sexospecifieke maatregelen zoals in Japan waar in de samenstelling van de treinen rijtuigen worden voorbehouden uitsluitend voor vrouwen. Het komt er op aan te leren samenleven en het samenhorigheidsgevoel te versterken.

Uit de presentaties tijdens deze werkgroep kwam tot uiting dat de stijging van bedreigingen en geweld in de stations en de treinen vooral het gevolg zijn van de toename van reizigers zonder geldig vervoerbewijs. Dergelijke incidenten zorgen voor stress bij zo wel reizigers als personeel. Het is ook één van de oorzaken voor het stijgend ziekteverlof bij het personeel.

De maatregelen die in de meeste spoorwegondernemingen (vertegenwoordigd in de werkgroep) worden genomen zijn gelijklopend: o.a. veiligheidsmanagement, communicatietraining waarbij vooral wordt gefocust op zelfinzicht hoe je met probleemsituaties moet omgaan, zelfverdediging met de klemtoon op het aanleren van basistechnieken om zich snel en veilig te verwijderen van gevaarlijke situaties, begeleiding na een traumatische gebeurtenis, de erkenning van de getroffen werknemers, opleiding over het juridisch kader waarin wordt gewerkt, minder verkoop aan boord van de treinen, versterkte controles in de treinen in de grote agglomeraties, controle vervoerbewijzen in de stations, verbod op toegang tot de stations en de treinen voor recidivisten. Het motto luidt ‘Beter voorkomen dan genezen’. Meer specifieke maatregelen tegen fraude zijn, volgens een vertegenwoordiger van de spoorwegondernemingen, een dure aangelegenheid.

In een aantal spoorwegondernemingen heeft men er dan weer voor gekozen om de risico’s op agressie te beperken door het uitvoeren van risicoanalyses, meer personeel in de treinen of op sommige risicolijnen, meer veiligheidspersoneel in de stations. Videobewaking in de treinen en stations wordt toegepast en verder uitgebouwd in een aantal spoorwegondernemingen. Technologie wordt echter niet beschouwd hebbende een preventief karakter, volgens een aantal deelnemers aan de werkgroep. Met videobewaking stelt men enkel het delict en het plaatsdelict vast. Meestal hebben de daders zich ook onherkenbaar gemaakt.

Een derde werkgroep gaat door in Sofia van 26 tot 27 september. Deze werkgroep zal zich vooral focussen op volgende twee onderwerpen: “De sociale dialoog en de akkoorden tussen de sociale partners” en “Publiek en media”.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

September 2012