Dossier Agressie

WERKGROEP “ TREINBEGELEIDINGSPERSONEEL” VAN 5 NOVEMBER 2013
Agressie op de trein - Geen staking,wel sensibilisering
"Onveiligheid en het gevoel van onveiligheid in het personenvervoer per spoor” – Finale conferentie
BEVORDERING VAN DE VEILIGHEID EN VAN HET VEILIGHEIDSGEVOEL TEGENOVER HET GEWELD VAN DERDEN IN DE EUROPESE SPOORSECTOR.
"Onveiligheid en het gevoel van onveiligheid in het personenvervoer per spoor” werkgroep 2
"Onveiligheid en het gevoel van onveiligheid in het personenvervoer per spoor” werkgroep 1
Agressie op het spoor: wie maalt er om?
Europese sociale dialoog - Richtsnoeren tegen geweld
Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk
Onveiligheid en het gevoel van onveiligheid in het personenvervoer per spoor
Nationaal veiligheidsplan 2012 - 2015
Beleidsnota Agressie
Als de maatschappij onze veiligheid niet kan garanderen, dan moeten we het zelf doen
Meer respect a.u.b.
Europese motie tegen agressie