DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Europa

Artikels aangaande Europa

Documents

Created Date Sunday, 06 July 2014
Filesize 561 Kilobytes

Verslag conferentie15102013

4de Spoorwegpakket-4ème Paquet Ferroviaire 4. Eisenbahnpaket Dinsdag-Mardi-Dienstag  15/10/2013 ACOD/CGSP, Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel

Created Date Sunday, 06 July 2014
Filesize 328 Kilobytes

Witboek pensioenen Europese Commissie 16 februari 2012

Witboek pensioenen Europese Commissie 16 februari 2012

Created Date Sunday, 06 July 2014
Filesize 944 Kilobytes

Vrouwen bij het Spoor (WIR – Women In Rail – Een Europees project)

Opvolging van de “gezamenlijke aanbevelingen voor een betere vertegenwoordiging en integratie van vrouwen in de spoorwegsector”

Created Date Sunday, 06 July 2014
Filesize 1.49 Megabytes

Verslag ITF Berlijn 19-21 jan 2010

Van 19 tot 21 januari 2010 ging in Berlijn de bijeenkomst van het ‘comité stedelijk en lokale transport’ door van de Internationale Transportfederatie.

Created Date Sunday, 06 July 2014
Filesize 255 Kilobytes

Verslag ITF

Verslag ITF
Created Date Sunday, 06 July 2014
Filesize 254 Kilobytes

Verslag ITF

Congres Internationale Transportfederatie sectie spoorwegen

Curitiba Brazilië 9-12 december 2008

Created Date Sunday, 06 July 2014
Filesize 1.37 Megabytes

Verslag Congres ETF, Azoren

Verslag Congres ETF, Azoren 26-29 mei 2009

Created Date Sunday, 06 July 2014
Filesize 1012 Kilobytes

Ontsporing van Europa

Dit boekje geeft een overzicht van het spoorweggebeuren sinds de uitvaardiging van de
Europese richtlijnen inzake spoorwegregelgeving.

Auteur Rudy Verleysen

Created Date Sunday, 06 July 2014
Filesize 534 Kilobytes

Nieuwsbrief Europa september 2013

Nieuwsbrief Europa september 2013 - Vierde Europees spoorwegpakket

Created Date Sunday, 06 July 2014
Filesize 274 Kilobytes

Het 4e SPOORWEGPAKKET_een voorbeschouwing

De Europese Commissie heeft in haar Witboek Vervoer COM (2011) 144 aangekondigd (tegen het einde van 2012) een 4e spoorwegpakket voor te stellen met als belangrijkste elementen: een verdere openstelling van de markt van
binnenlandse spoorwegdiensten voor reizigers, verdere scheiding van infrastructuurbeheer en spoorwegdiensten, operaties en nieuwe taken voor het Europees Spoorwegbureau (waarschijnlijk met de focus op regularisatie van de rijtuigen en een enkele veiligheidscertificering).
Deze maatregelen van de Europese Commissie kaderen in een dogmatisch beleid van de marktopening en de versnippering van het spoorwegsysteem. Dit beleid heeft tot op heden niet bewezen succesvol te zijn en niet de juiste aanpak te zijn om de spoorwegen in Europa te bevorderen.

Created Date Sunday, 06 July 2014
Filesize 120 Kilobytes

Europese sociale dialoog - Richtsnoeren tegen geweld_NL

Agressie - Europese sociale dialoog - Richtsnoeren tegen geweld

Created Date Sunday, 06 July 2014
Filesize 184 Kilobytes

Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk -NL

Agressie - Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk

Created Date Sunday, 06 July 2014
Filesize 101 Kilobytes

ETF betuigt solidariteit met algemene staking van 30 januari in België

ETF betuigt solidariteit met algemene staking van 30 januari 2012 in België

Created Date Sunday, 06 July 2014
Filesize 119 Kilobytes

E-mail actie ETF

Een brief gericht aan de Europarlementsleden, lid van de Europese Commissie Transport,  waar in we nogmaals onze standpunten kenbaar maken voor ze tot de stemming over gaan.

Created Date Sunday, 06 July 2014
Filesize 389 Kilobytes

Brochure_activiteitenverslag ETF2009-2013

Brochure Activiteitenverslag ETF 2009 - 2013

Created Date Sunday, 06 July 2014
Filesize 132 Kilobytes

4de spoorpakket onze toekomst in gevaar

Het 4de spoorpakket. ONZE TOEKOMST IS IN GEVAAR!