DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Op woensdag 21 april is er een veiligheidsincident geweest tijdens het testen van de vertrekprocedure “LINDA” (Location based Intelligent Departure Approach) op de verbinding Eupen-Oostende.

Door het professioneel en reglementair optreden van het treinpersoneel werd de exploitatieveiligheid verzekerd (bedienen van noodsein bij vertrek met open deuren).

ACOD Spoor heeft contact opgenomen met de directie die vervolgens op donderdag 22/04 heeft beslist om de testen op te schorten zolang het onderzoek loopt.

Even terug in de tijd. De huidige vertrekprocedure (niet LINDA) werd ingevoerd na stopzetting van het project DICE: de project-vertrekprocedure die niet alleen in het kader van de One Man Car (of DOO, Driver Only Operations) werd opgezet, maar bovendien miljoenen euro’s heeft gekost.

ACOD Spoor heeft steeds oppositie gevoerd tegen de One Man Car – met succes – en heeft tegelijkertijd een vertrekprocedure geëist zonder de gekende risico’s van de oude vertrekprocedure: reizigers die op een aangezette trein springen terwijl de deuren dichtgaan, agressie ten gevolge het weigeren van laattijdige reizigers na het geven van de “verrichtingen gedaan”….

De huidige vertrekprocedure (sinds 2018) laat de treinbegeleider toe de laatste deur onmiddellijk te sluiten na het bedienen van de AVG (aanwijzers verrichtingen gedaan), dus voordat de trein in beweging komt.

Doelstelling van LINDA is het geven van de “verrichtingen gedaan” met gebruik van de smartwatch na sluiting van de laatste deuren. De treinbegeleider geeft de melding “verrichtingen” gedaan met zijn smartwatch dewelke ontvangen wordt op de tablet (eDRIVE) van de treinbestuurder. De treinbestuurder kan vervolgens de trein aanzetten mits toelating van de seininrichting.

ACOD Spoor volgt dit project op via de voorziene overlegorganen en onderstreept het belang van een risicovrije vertrekprocedure voor het treinpersoneel.