DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Op vrijdag 13 november heeft ACOD Spoor met directie B-MS overleg gehad met betrekking tot het ontwerp van herstructurering omkadering B-MS.

Directie BMS stelt voor om het huidige organigram te vervangen door een nieuwe structuur:

 

Taken

 

Mobiliteitsgids (rang 5)

Commercieel bediende

 

Mobility officer (rang 4) 

Meer doorgedreven taken dan die van de commercieel bediende. Deze taken zijn onder andere: peterschap van nieuwe collega’s, “up-selling”  en internationale verkoop.

Post met profiel

Mobility coordinator  (rang 4 met functie) 

Voor dezelfde taak als die van« Mobility officer » + technische, administratieve ondersteuning en fondsenbeheer.

Functie


Deze bedienden zullen geleid worden door:

 

Taken

 

Commercial Lead (rang 4+ => niveau ontvanger)

Beheert een ploeg van 15 tot 20 personeelsleden.

Post met profiel

Commercial manager (rang 3)

Beheert grotere ploegen (van 21 tot 40 personeelsleden, een groot station of meerdere kleine stations).  De Commercial Manager staat onder een van de drie « Senior Commercial Managers » van B-MS, staat in voor het dagelijkse beheer van de verkoop en coacht en beheert het team van verkopers.

Post met profiel

 

De posten van Mobility Officer, Commercial Lead en Commercial Manager worden « Posten met profiel » (toepassing van bericht 13 HR 2019). De toegangsvoorwaarden en de profielen worden toegelicht in « Jobnews ». De toegang tot de profielpost wordt verleend via een proef en een nieuwe stageperiode. Het bevorderingsstelsel via selectieproeven (examen van ontvanger en hoofdontvanger) valt weg. De ontvangers en hoofdontvangers zullen opnieuw moeten postuleren voor een profielpost in de nieuwe structuur.

Hierna volgt een tabel met het huidige en nieuwe kader na de herstructurering:

 

Momenteel

Na de herstructurering

Rang 3 :

 

10 posten van hoofdontvanger (front)

15 profielposten Commercial Manager

Rang 4 +:

 

58 ontvangers front (waarvan +- 30 titularissen van de graad)
3 coaches

12 profielposten Commercial lead
2 medewerkers Help Desk
1 medewerker Channel

Rang 4 met functie

 

 

36 Mobility coordinatoren

Rang 4

 

Graad van eerste commercieel bediende: toegekend via een proef. Het gaat om een « gebanaliseerde » graad, d.w.z. dat de bevoegdheden identiek dezelfde zijn als die van commercieel bediende en dat een laureaat van het examen aangesteld wordt in zijn huidige werkzetel zonder stage.

Beperkt aantal posten van Mobility Officer. Toegang via « posten met profiel ». De proeven van eerste commercieel bediende worden afgeschaft.

 

Standpunt ACOD met betrekking tot dit dossier:

 

  • Dit dossier wijzigt de reglementering van bundel 501 (toewijzing van de betrekkingen – selectieproeven en proef van eerste commercieel bediende). Deze materie moet het onderwerp uitmaken van ONDERHANDELINGEN met de syndicale organisaties op niveau van de Nationale Paritaire Subcommissie.
  • We kunnen niet aanvaarden dat de proef van eerste commercieel bediende verdwijnt. Het gaat hier om een voordeel voor de commerciële bedienden, die – wanneer ze in het examen van eerste slagen – een loonsverhoging/ verhoging in graad bekomen, zonder stage en in dezelfde werkzetel. In de toekomst zal een commercieel bediende alleen nog via een profielpost kunnen toetreden tot rang 4.
  • Zoals voor de andere herstructureringen bij de NMBS (RTTM, omkadering B-PT) vinden wij dat het niet logisch of motiverend is dat bedienden, die al een selectieproef hebben afgelegd (ontvanger, hoofdontvanger), opnieuw moeten postuleren.
  • Wij zijn geen voorstander van de invoering van een functie Mobility Coordinator. De gekoppelde functievergoedingen kunnen gemakkelijk worden ingetrokken en tellen niet mee voor de pensioenberekening.
  • Wij zijn voor duidelijke en objectieve mogelijkheden om te evolueren in de loopbaan, met respect voor de personeelsleden die al jarenlang het werk op het terrein verzekeren. Het examen van eerste afschaffen, de ontvangers en hoofdontvangers opnieuw laten postuleren, een functie invoeren, stroken niet met onze visie ter zake.

 

  • Meer in het algemeen verwachten de commerciële bedienden iets positief en vragen ze onder andere dat de contractuele personeelsleden via een proef kunnen toetreden tot het statuut. Jammer genoeg weigert de directie dit.

 

  • Tijdens de vergadering heeft de directie beloofd om bepaalde aspecten van deze herstructurering opnieuw onder de loep te nemen en een nieuw dossier voor te leggen aan de Nationale Paritaire Subcommissie.

 

ACOD Spoor volgt dit dossier op in de Nationale Paritaire Subcommissie en roept betrokken personeelsleden op hun feedback over te maken aan de militanten en gewestelijke secretarissen.