DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Nu het aantal coronabesmettingen opnieuw stijgt en ook de ongerustheid van het personeel groter wordt, hebben we een tussenkomst gedaan over de moeilijkheden, die ondervonden worden bij het organiseren van de testen.
Door deze coronatoestand is  IDEWE overbelast. Om  het werk van  de arbeidsgeneesheren te verlichten, worden/ wordt:

  • De periodieke examens opgeschort
  • De nodige schikkingen getroffen zodat de geneesheren de personeelsleden een code kunnen bezorgen waarmee deze laatsten dan naar een testcentrum kunnen gaan; deze code zou ook via de app Corona Alert kunnen worden bezorgd.
  • Psychologische hulp voorzien voor de personeelsleden, die dit wensen

Daarnaast kunnen de preventie-adviseurs, in samenwerking met de hiërarchische lijn, een pre-screening (door IDEWE goedgekeurde procedure) doen voor de hoog risicogevallen en desgevallend de personeelsleden preventief in quarantaine plaatsen, met dienstvrijstelling, in afwachting van de test van IDEWE.

Met solidaire groeten,

Pierre LEJEUNE,                                                                Ludo Sempels,

Voorzitter                                                                    Algemeen secretaris
                                                                                    Voorzitter VLIG Spoor