DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

De crisis die we vandaag samen doormaken, kent geen voorgaande en vraagt uitzonderlijke maatregelen.  De invoering van het aangepaste vervoersplan op maandag 23 maart voldoet aan de vraag van ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS.

Sinds het begin van deze crisis blijven de medewerkers van de Belgische spoorwegen een openbare dienst verlenen aan de bevolking. Spoorwegmannen en -vrouwen zijn overal (werkplaatsen, stations, treinen, seinhuizen, onderhoudsposten, schoonmaakdiensten, …) aan het werk om erop toe te zien dat onze reizigers op een veilige manier gebruik kunnen maken van de trein.

ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS brengt hulde aan het spoorwegpersoneel voor haar professionele inzet en vraagt de bevolking om het treingebruik tot een strikt minimum te beperken zoals ook de hogere autoriteiten oproepen met betrekking tot essentiële verplaatsingen.

ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS  wenst ook hulde te brengen aan alle mensen, in het bijzonder het verzorgend personeel, die in bijzonder moeilijke omstandigheden onze samenleving ten dienste staan.

Om de gezondheid van iedereen te beschermen en de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, heeft ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS  meermaals geïntervenieerd bij het management van de Belgische Spoorwegen en het Ministerie van Mobiliteit. We willen immers dat enkel de essentiële taken voor een goede uitvoering van het aangepaste vervoersplan worden uitgevoerd.

De aanwezigheid van bijvoorbeeld het loketpersoneel is volgens ons niet essentieel voor het treinverkeer. We stellen trouwens vast dat een deel van het betrokken personeel belast wordt met niet dringende taken. We aanvaarden per definitie niet dat werknemers onnodig blootgesteld worden aan mogelijke gezondheidsrisico's.

ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS aanvaardt niet dat er druk wordt uitgeoefend op medewerkers, op welke manier dan ook. We zijn bovendien niet akkoord met de houding van het management van de NMBS dat deze crisis gebruikt om een sociaal geschil van de baan te schuiven door achterstallige dagen massaal toe te wijzen. De opgelopen achterstallige dagen zijn het gevolg van personeelstekorten en besparingen. Dergelijke pragmatische houding aanvaarden we niet.

Het personeel verzekert in deze zorgwekkende tijden een essentiële dienst aan de bevolking en vraagt empathie van het management. De enige doelstelling is een kwalitatieve openbare dienstverlening op het spoor aan onze reizigers en een maximale veiligheid aan de mensen die hiervoor instaan.

Daarom vinden we het ongehoord dat in deze uitzonderlijke omstandigheden het management ten allen prijzen een maximale personeelsbezetting tracht te houden. We denken bijvoorbeeld aan de werkplaatsen.

ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS vraagt de overheid om er blijvend op toe te zien dat het gebruik van de trein beperkt blijft voor essentiële verplaatsingen.

Ludo Sempels                                                                                             Pierre Lejeune

Algemeen secretaris                                                                                    Nationaal voorzitter

Voorzitter VLIG Spoor