DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

BENT U HET BEU?

TERECHT !

 

BELGIË VERDIENT EEN KWALITEITSVOLLE
OPENBARE DIENSTVERLENING VOOR HET TREINVERKEER !


Zeg vandaag samen met het spoorwegpersoneel :

JA aan betere arbeidsvoorwaarden zodat het spoorpersoneel de openbare dienstverlening
kan garanderen die hen zo nauw aan het hart ligt;


JA aan een versterkte spoorveiligheid en aan een kwaliteitsvolle dienstverlening die
niet ondermijnd mogen worden door productiviteits- en flexibiliteitseisen;


JA aan een zinvolle financiering van de spoorwegen die inspeelt op de mobiliteits- en
klimaatuitdagingen.


Tijdens de vijf voorbije jaren zijn de dotaties met 3 miljard verminderd, gingen 4500
banen verloren en heeft het spoorwegpersoneel 20% productiviteitsinspanningen geleverd.

Ondanks al deze inspanningen wil men de productiviteit nog verder opdrijven.

TEN KOSTE VAN DE VEILIGHEID?
De invoering van de 12-urenprestaties in de seinhuizen toont dit aan.


IN STRIJD MET DE PRINCIPES VAN DE OPENBARE DIENSTVERLENING?
De verklaringen van Infrabel zijn niet geruststellend: “de trein is niet bedoeld om 15
personen tussen twee dorpen te vervoeren”.


IN TEGENSPRAAK MET EEN KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING?
In 2007 telde de NMBS nog 208 loketten, in 2018 blijven er daar maar 135 van over. En
morgen?

REIZIGERS EN SPOORWEGMEDEWERKERS,
SAMEN VOOR EEN STIPTE, KWALITEITSVOLLE EN
BETROUWBARE OPENBARE DIENSTVERLENING!