DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


ACOD
Spoor/CGSP Cheminots
is verontwaardigd te vernemen dat landelijk 44 loketten worden gesloten en dat de openingsuren in 37 andere stations worden beperkt. Deze beslissing van het directiecomité kwam er eenzijdig zonder voorafgaand sociaal overleg en strookt niet met de voorbije gezamenlijke inspanningen op dat vlak. 

Gevolgen van minder loketten
 
In 2007 had de NMBS 208 loketten, in 2018 nog 135 en nu slechts 91. Er zullen bovendien 77 voltijdse equivalenten (VTE) worden geschrapt. Deze evolutie glijdt verder af naar een permanente minimale dienstverlening. De rol van het verkooppersoneel is immers niet alleen tickets verkopen, maar ook het informeren van de reizigers. Een maximale aanwezigheid van loket- en stationspersoneel bevordert bovendien de sociale veiligheid in het station.   
 
Digitale trein gemist?
 
ACOD Spoor/CGSP Cheminots ontkent de technologische en digitale evolutie met betrekking tot de verkoop zeker niet, maar de keuze om deze evolutie automatisch om te zetten in een besparing van 77 VTE is een weinig vooruitziende keuze. Het management moet zich ervan bewust zijn dat niet alle treingebruikers digitaal actief zijn. Niet alleen omdat men de trein van de digitalisering - bewust of onbewust - heeft gemist, maar ook omdat niet iedereen in het bezit is van technologische nieuwigheden zoals een smartphone of tablet.  
 
Meer personeel elders?
 
We stellen ons dan ook de vraag welke inspanningen er geleverd zullen worden om deze mensen een maximale dienstverlening te garanderen? Worden de geschrapte VTE gebruikt om andere diensten in stations te versterken in functie van de dienstverlening naar de reizigers toe? Wat met de sociale veiligheid in de stations? Voorziet de NMBS een maximale aanwezigheid van stationspersoneel waar reizigers terecht kunnen voor vragen en hulp? We denken hierbij vooral aan de dienstverlening aan reizigers met een beperkte mobiliteit en andersvaliden.  
 
Reizigers willen meer personeel, niet meer management
 
Opvallend is dat een ‘technologische’ vooruitgang steevast leidt tot besparingen op het terrein en niet bij het management. Reizigers hebben iemand in het station en in de trein nodig, niet in de wandelgangen van het management. Bij haar aanstelling sprak de nieuwe regering zich bij monde van minister Gilkinet unaniem uit voor investeringen bij het openbaar vervoer, en vooral bij de spoorwegen. De beslissing om dienstverlenende posten te schrappen en de openingsuren van de loketten te verengen tot het minimale, spreekt dit tegen.

 
Corona niet misbruiken
 
De maatregelen met betrekking tot quarantaine en lockdown hebben de loketactiviteiten ontegensprekelijk verminderd in de stations. Deze vaststelling in overweging nemen om de activiteiten te stoppen, zou echter ongepast zijn. De NMBS is nog steeds een openbare dienst en heeft dit – samen met de medewerkers van Infrabel en HR-Rail – bewezen met het doen draaien van een treindienst van nationaal belang tijdens de huidige gezondheidscrisis.  
 
We roepen het management en de minister uitdrukkelijk op tot een meer gedurfde denkoefening in plaats van een ouderwetse visie te hanteren waar we nu getuige van zijn. ACOD Spoor/CGSP Cheminots kant zich tegen elke beslissing die de openbare dienstverlening in het gedrang brengt.  
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR