joker123 Aanpassing openingsuren loketten

DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


ACOD
Spoor
heeft vernomen dat de NMBS in een persmededeling een aanpassing van de openingsuren van de loketten in bepaalde stations aankondigt.

Deze beslissing is een nieuw stap in de richting van stations zonder fysieke aanwezigheid van personeel ten dienste van de reizigers. In 2007 beschikte de NMBS nog over 208 open loketten. In 2018 blijven er slechts 135 over.

Volgens ACOD Spoor is de aanwezigheid van personeel in de stations van essentieel belang om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

De aanwezigheid van personeel in de stations, waar de hele dag door reizigers passeren, is immers een dienstverlening aan de treingebruikers met extra aandacht aan de andersvalide medemensen.
De commercieel bediende verkoopt niet alleen vervoerbewijzen, maar verstrekt inlichtingen en helpt de reizigers. Hij oefent bovendien sociale controle uit in het station. Kortom, hij verzekert een echte openbare dienstverlening.

ACOD Spoor negeert de technologische evolutie niet en beseft dat deze evolutie de reizigers meer en meer naar de automaten stuwt. Toch dringen we er bij de NMBS op aan om zich globaal te bezinnen over een uitbreiding van de taken van de commerciële bedienden zodat deze personeelsleden echte “raadgevers inzake mobiliteit” zouden kunnen worden ten dienste van alle gebruikers. De fysieke dienstverlening wordt meer en meer verminderd, de tarieven verminderen echter niet! De treingebruikers betalen dus meer voor minder dienstverlening. De NMBS opteert ervoor het aanbod te beperken, vooral op het vlak van de verkoop van de internationale vervoerbewijzen, verkoop die in 2018 in bepaalde stations is geschrapt, en de openingsuren van de loketten te beperken.

ACOD Spoor betreurt dit nieuwe initiatief dat vooral de landelijke streken treft die sowieso al minder toegang hebben tot een maximale openbare dienstverlening.

Voor de verkiezingen hebben de politici zich uitgesproken voor een maximale dienstverlening van het openbaar vervoer, in het bijzonder van de spoorwegen.

De beslissing, die de NMBS nu neemt, staat volkomen haaks op deze logica. We stellen ons vragen bij de visie van de Raad van Bestuur waarin vertegenwoordigers van de huidige regering zetelen.