DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Tijdens de bijeenkomst van de nationale paritaire commissie van vandaag heeft ACOD Spoor het voorstel over de herwaardering van het besturingspersoneel van de tafel geveegd aangezien dit voorstel nog altijd een luik over productiviteitsverhoging bevat.

Dit laatste element is van fundamenteel belang aangezien het enerzijds een deel van de voorgestelde waardering neutraliseert en anderzijds een wijziging van de reglementering over de dienst- en rusttijden oplegt, wijziging die ook gevolgen zou kunnen hebben voor andere beroepscategorie├źn.

ACOD Spoor is evenwel alleen gebleven met haar standpunt waardoor de vereiste 2/3-meerderheid kon worden bereikt worden en het ontwerp is bekrachtigd.

In deze context roept ACOD Spoor zijn nationaal uitvoerend bureau bijeen op vrijdag 13 juli, met uitsluitend dit punt op de dagorde.