DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

De sector Spoor van ACOD/CGSP heeft kennis genomen van wat de CEO van de NMBS, Jo Cornu, op woensdag 16 juli heeft verklaard in de pers.

Het wordt nu moeilijk om nog te geloven in een opbouwende sociale dialoog aangezien de CEO van de NMBS hierover met geen woord heeft gerept op het sturingscomité en de nationale paritaire commissie die de dag ervoor in onze aanwezigheid hebben plaatsgevonden.

Dit is een regelrechte provocatie ten aanzien van de werknemers en het mag de CEO dan ook niet verbazen dat de sfeer onder de sociale partners alsmaar slechter wordt!

Wanneer hij het over de kosten heeft, zou hij misschien beter niet vergeten dat er taboes bestaan, evenals bevoorrechte situaties, handelswijzen en allerlei zaken die bepaalde leidinggevenden van het bedrijf liever verborgen houden!

Misschien wordt ons de gelegenheid geboden om onze visies toe te lichten als de CEO bereid is tot een positieve dialoog met de vakbonden….

Om elke vorm van steriele polemiek te vermijden, vormt deze persmededeling onze enige communicatie met de buitenwereld.

Jean Pierre Goossens              Serge Piteljon                                      Michel Abdissi
Algemene secretarissen acod sector spoor                                       voorzitter acod sector spoor