DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

DE NEUSHOORN BRIEST

We menen dat hij beslist een andere houding had aangenomen, mocht zijn mandaat als CEO van de NMBS verlengd zijn. Hij volgt hiermee het voorbeeld van andere bazen van overheidsbedrijven. ACOD Spoor – CGSP Cheminots leest enkel de mening van een verbitterd en bijzonder gefrustreerd man. Zijn enig doel: zijn wrok over de politici en – erger nog – zijn voormalige medewerkers te grabbel te gooien. Bijgevolg ontbreekt het hem aan objectiviteit. Ethisch gezien lijkt het sterk op een afrekening.
Hoe dan ook kunnen we geen begrip opbrengen voor de gratuite aanvallen van een man die zichzelf – om zijn medewerkers te imponeren en intimideren – de “Neushoorn” noemde! Een wild dier overigens, dat met gebogen hoofd in het rond raast, maar voorts wel wat bijziend is…

 

Bergaf vanaf 2005

De zaken zijn ingewikkelder geworden vanaf 2005 met de invoering van de nieuwe structuur en nieuwe managementmethoden die de steun kregen van peperdure consultants (kostprijs ten belope van 800 miljoen euro). Vanaf dat moment werd de chaos op het spoor voelbaar. Vandaag worden de werknemers van het spoor en de gebruikers gegijzeld door een gebrek aan realisme en vindingrijkheid van degene die ons vandaag de les wil spellen.

Afslanking zonder (gewenst) resultaat

In eerste instantie zijn er meer dan 10.000 banen verdwenen als gevolg van een meedogenloze productiviteitsstijging. Was de heer Descheemaecker er trouwens niet trots op dat hij alleen 8000 banen heeft geschrapt, zowat duizend jobs per jaar? Wat een misprijzende houding ten aanzien van de werknemers! Aan welke prijs en met welk resultaat? De schuld bleef immers stijgen en de kwaliteit van de dienstverlening nam verder af.
Vandaag beweert De Scheemaecker dat de vakbonden hem verhinderden nog verder te gaan. Laat een ding duidelijk zijn: mocht hij het tegengestelde hebben beweerd door de vakbonden te feliciteren, hadden we klacht moeten indienen! Wie is hij om de personeelsleden, van wie hij duizenden banen heeft geschrapt, de les te lezen? Welke opdracht en verborgen doelstellingen had hij? Heeft hij de kwaliteitsvolle diensten verleend die het personeel en de gebruikers mochten verwachten? Is de stiptheid niet snel afgenomen? Hebben de ernstige ongevallen elkaar niet opgevolgd? Heeft hij niet tal van reizigerstreinen en –stations geschrapt?

Goederenvervoer

Wat moeten we denken van B-Cargo dat de heer Descheemaecker, te allen prijze, heeft willen filialiseren, privatiseren en vervolgens “verkopen aan DB-Schenker”? De ACOD Spoor – CGSP Cheminots heeft zich steeds gekant tegen zijn machiavellistische filialiseringsplan dat uiteindelijk geleid heeft tot een verlies van duizenden banen, een verslechtering van de arbeidsomstandigheden en een sluiting van rangeerstations. Het was duidelijk de bedoeling om de spoorwegbonden aan de kant te schuiven om sociale dumpingstrategieën in te voeren. De vaststelling is zeer ernstig, want het goederenvervoer staat er zeer slecht voor – zowel in het noorden als het zuiden van het land – en de schuld is kolossaal!

Personeelsrelaties

Dit kleurrijke personage schept behagen in buitensporigheid, arrogantie en provocatie. De heer Descheemaecker lijkt daarbij te vergeten dat het buitensporige loon dat de hoofdaandeelhouder – de staat dus – hem toestopte, een heel andere dynamiek had moeten en kunnen teweegbrengen.
Heeft hij ook maar één maatregel genomen om merkbare verbeteringen te bekomen voor het welzijn van zijn werknemers? Vandaag staat hij niet langer aan de kant van zijn broodheer, maar zijn frustraties mogen niet verhullen dat de vakbonden een sociale en wettelijke rol te vervullen hebben. Het spreekt voor zich dat de situatie veel rampzaliger zou geweest zijn zonder de legitieme krachtsverhouding vanwege een vakbond deze naam waardig. Het masker valt nu af en we moeten nu vaststellen dat de heer Descheemaecker een listig spel heeft gespeeld op een manier die deontologisch totaal ongeoorloofd is. Hij heeft schaamteloos misbruik gemaakt van zijn macht om ten aanzien van de publieke opinie de schuld bij de werknemers te leggen. Het zijn dergelijke onaanvaardbare houdingen die de sociale dialoog aantasten en stakingsacties uitlokken!
Het spoorwegpersoneel is dankzij zijn zin voor solidariteit en beroepsijver voorrang blijven geven aan de veiligheid. Gold dat ook voor hem?. De productiviteit is inderdaad aanzienlijk toegenomen, maar met een mager resultaat als gevolg, want de schuldenlast blijft zorgwekkend.

Politiek opportunisme

De heer Descheemaecker wordt het hof gemaakt door de N-VA. Opportunisme blijkt hem niet vreemd, gezien zijn schrijven over een opgesplitste NMBS. Zo komt hij alvast tegemoet aan de regionaliseringsplannen van deze partij. Ze vindt daarin de tenoren van Open VLD, die in in volle verkiezingscampagne ijveren voor een beleid à la Margaret Thatcher. Eén van de doelstellingen zal zijn de prijs van de treintickets te verhogen naar Engels model. De reiziger zal dus met een verdrievoudiging moeten rekening houden.

Good riddance

Volgens ACOD Spoor – CGSP Cheminots heeft de heer De Scheemaecker geen reden om trots te zijn op zijn eindresultaat en de erfenis die hij het spoorwegpersoneel nalaat. Het is duidelijk dat hij niet langer thuishoorde in ons overheidsbedrijf.


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
voorzitter Vlaamse ACOD Spoor