DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


De instanties van ACOD Spoor en ACV-Transcom Spoor zijn respectievelijk op
20 en 14 november bijeengekomen. De militanten hebben het protocol van de directie
afgewezen en haar gevraagd om eindelijk gehoor te geven aan hun eisen.

Ludo Sempels                                Luc Piens
ACOD Spoor                                  ACV Transcom